اداره علم سنجی

آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم بصورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است ؟نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه است؟
آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟


میزان رضایتمندی از فرآیند کارشناسی، تصویب، و حمایت موسسه از انتشار آثار علمی را چگونه است؟
ثبت رأی  مشاهده نتایج