اداره علم سنجی

معرفی واحد

علم­ سنجی دانشی است که به بررسی ویژگی­های کمی و کیفی اطلاعات علمی می­پردازد و بر مبنای شاخص­های معتبر بین­ المللی تولیدات علمی کشورها، سازمان­ها و افراد را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می­دهد.

 اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند. علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد.  مطالعات انجام شده بیانگر رشد قابل ملاحظه تولیدات علمی ایران طی سالیان اخیر و بالاخص در حوزه علوم پزشکی می باشد.

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی بهبهان فعالیت خود را از سال 1391 آغاز کرد، این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشکده، وضعیت علم سنجی دانشکده را مشخص و در این راستا مداخلات لازم را جهت ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشکده و کشور گام بردارد.