اداره علم سنجی

درباره ما

  زینب شجیرات: کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، مسئول واحد تحقیقات
 مریم مهربخش: کارشناس
 
با ما تماس بگيريد
تلفن: 52722014-061 داخلی 214
دورنگار: 52722014-061
پست الكترونيك:  research@behums.ac.ir
پست الکترونیک انتشارات: pub@behums.ac.ir
آدرس: بهبهان- میدان شهید محسنی- فرهنگسرای بهبهانیان- ساختمان آموزشی شماره 2 دانشکده علوم پزشکی بهبهان-معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی-فرهنگی-