اداره علم سنجی

منوی معاونت

                                              نحوه درج صحیح افیلیشن دانشکده                                               

                                                              افیلیشن انگلیسی

                              Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran

                                                               افیلیشن فارسی

                                                           دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

 

 

                                                  کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی (اطلاعات بیشتر در لینک ذیل)

                                                 http://centlib.behums.ac.ir/Workshop